Proces Rekrutacji:

 

Rekrutacja rozpoczyna się 06.05.2024 od godziny 9:00 i trwać będzie
do 24.05.2024 do godziny 15:00. Zainteresowani rodzice zobowiązani są w tym terminie do złożyć w sekretariacie szkoły podanie (link do podania) z prośbą o przyjęcie do klasy IV sportowej. Rekrutacja dokonana będzie przez powołaną przez Dyrektora Szkoły komisję rekrutacyjną.

O przyjęciu do klasy decydują (dotyczy uczniów GSS):

  1. a) ważne badania z przychodni sportowo-lekarskiej
  2. b) ocena dotychczasowej pracy kandydata na podstawie opinii wychowawcy,
  3. c) osiągnięcia w nauce – świadectwo ukończenia ostatniej klasy,
  4. d) systematyczna obecność na zajęciach sportowych i aktywny w nich udział
  5. e) sumienne wypełnianie zadań treningowych określonych przez trenera, takich jak udział w treningach i udział w turniejach szkolnych i ogólnopolskich,
  6. f) predyspozycje do szermierki.

Do klasy IV szermierczej mogą zostać również przyjęte dziecko, które dotychczas było uczniem innej szkoły i pomyślnie zaliczyło sprawdzian uzdolnień kierunkowych (termin sprawdzianu zostanie ustalony po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).Uczniowie spoza GSS oprócz podania z prośbą o przyjęcie zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu szkoły świadectwo ukończenia ostatniej klasy.

W razie pytań szczegółowych proszę o kontakt z telefoniczny z sekretariatem pod numerem (0-58) 556-00-14 lub mailowo z przewodniczącą komisji rekrutacyjnej panią Karolina Frohwerk: k.frohwerk@gss.edu.gdansk.pl

                    

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Mistrzowska kadra trenerska - Nasz zespół doświadczonych trenerów jest gotowy, by poprowadzić Cię przez każdy krok nauki szermierki.

Nowoczesna infrastruktura: Dysponujemy nowoczesnymi obiektami treningowymi, które zapewnią Ci odpowiednie warunki do doskonalenia umiejętności szermierczych.

Wszechstronny program: nasza klasa sportowa oferuje nie tylko treningi szermierki, ale także wsparcie w rozwoju fizycznym, psychicznym i technicznym. To kompleksowe podejście pozwoli Ci osiągnąć pełen potencjał.

nabor-do-klasy-szermierczej-527005.jpg