RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 70 W GDAŃSKU

 

  1. VII DWÓR 7, 80-301 GDAŃSK

Gdańsk, dnia 20 sierpnia 2023 r.

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 70 w Gdańsku

 

Ul. VII Dwór 7

80-301 Gdańsk

 

e-mail: rrsp70gd@gmail.com

 

Informacje RR na rok szkolny 2023/2024

 

  1. Składki i opłaty:
  • na Radę Rodziców – proponowana dobrowolna składka w wysokości 10 zł/miesiąc, przy dwójce i więcej dzieci 5 zł/miesiąc/dziecko,

 

  • na Świetlicę – 10 zł/miesiąc

 

  • na szkolny sprzęt szermierczy:

klasa I – 15zł/miesiąc lub 120 zł jednorazowo (płatne do 31 października – liczy się data wpływu) klasa II - VIII – 25zł/miesiąc lub 200 zł jednorazowo (płatne do 31 października – liczy się data wpływu),

 

przy dwójce i więcej dzieci: najstarsze j.w., młodsze I klasa 10zł/miesiąc lub 60 zł jednorazowo, klasa II i wyżej – 15zł/miesiąc lub 100 zł jednorazowo,

 

Nr rachunku Rady Rodziców do wszystkich wpłat - 46 1540 1098 2059 0000 4646 0001 Przy wpłatach należy podać dokładny tytuł przelewu: Imię Nazwisko, klasa ucznia (np. Jan

 

Kowalski, 4b, cel wpłaty: wpłata na Radę Rodziców lub wpłata na świetlicę lub wpłata na sprzęt szermierczy). Wpłat prosimy dokonywać od 01.09.2023 r.

 

Wszelkie nieopisane dokładnie wpłaty zostaną zaliczone na poczet składki na Radę Rodziców.

 

 

  1. Ubezpieczenie – w dniu 5 czerwca 2023 roku Rada Rodziców zadecydowała, że nie wybierze jednego ubezpieczyciela w celu podpisania grupowej polisy dla uczniów szkoły.

 

Ubezpieczenie dziecka od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) jest dobrowolne i pozostaje w gestii Rodziców lub Opiekunów. Decyzję o wysokości sumy ubezpieczenia i składki oraz akceptację Ogólnych Warunków Ubezpieczenia podejmuje Rodzic lub Opiekun prawny ucznia w momencie zakupu polisy.

 

Rada Rodziców na stronie internetowej szkoły gss.edu.gdansk.pl/pl, w zakładce Rodzice/Ubezpieczenie przedstawi listę ofert ubezpieczeń, które otrzymała. Rodzice mogą również wybrać inne oferty indywidualne, dostępne na rynku, spełniające ich wymagania.

 

 

 

1

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 70 W GDAŃSKU

 

  1. VII DWÓR 7, 80-301 GDAŃSK

 

 

 

 

  1. Wybory przedstawicieli oddziałowych do Rady Rodziców – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe: „w skład rad rodziców wchodzą w szkołach po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału”.

Wyboru przedstawiciela każdego oddziału należy dokonać podczas pierwszego zebrania rodziców.

Wybrany przedstawiciel oddziału winien przesłać informację na adres e-mail Rady Rodziców rrsp70gd@gmail.com z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru oddziału, który reprezentuje.

 

Przedstawicieli wszystkich oddziałów zapraszamy na zebranie Rady Rodziców w dniu 25.09.2023 r. o godz. 17:30.

 

  1. Regulaminy – wszystkie regulaminy obowiązujące w GSS (statut szkoły, regulaminy Rady Rodziców, sportowe, dot. korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły itp. znajdują się na stronie internetowej szkoły edu.gdansk.pl/pl w zakładce „dokumenty szkoły”.

 

Zapraszamy do współpracy! Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 70 w Gdańsku


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2