Regulamin Gabinetu Fizjoterapii Gdańska Szkoła Szermierki

Podstawą wykonywania zabiegów dla uczniów szkoły jest:

- bycie uczniem Gdańskiej Szkoły Szermierki

- uzgodnienie z trenerem

- skierowanie od lekarza, na którym powinna być określona ilość i rodzaj zabiegów

- pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na wykonywanie zbiegów (załącznik nr 1)

- wypełniona ankieta do celów fizjoterapeutycznych (załącznik nr 2)

Zabiegi wykonywane są w godzinach 9:00-12:00

Pacjent umawia się na zabiegi fizjoterapeutyczne mailowo pod adresem: g.skoczko@gss.edu.gdansk.pl 

Pacjent korzystający z zabiegów fizjoterapeutycznych rozpoczyna zabiegi od wizyty diagnostycznej u fizjoterapeuty, który decyduje o realizowanych zabiegach lub wykonuje zabiegi wg skierowania od lekarza.

Na wizytę diagnostyczną u fizjoterapeuty Pacjent zobowiązany jest dostarczyć posiadaną dokumentację lekarską.

Na zabiegi rehabilitacyjne (kinezyterapię/terapię manualną, masaże lecznicze, fizykoterapię) pacjent przygotowuje się poprzez przebranie w odpowiedni strój (np. sportowy), obuwie zmienne.

Odwołanie zabiegu możliwe jest z wyprzedzeniem 24-godzinnym telefonicznie – pan M. Hillar.

Ustalona godzina jest godziną rozpoczęcia zabiegów w Gabinecie Fizjoterapii.

W przypadku spóźnienia z winy Pacjenta, zabiegi na które Pacjent się spóźnił mogą nie zostać wykonane lub zostaną skrócone o czas spóźnienia.

Zabiegi w Gabinecie Fizjoterapii wykonywane są wg rozpisanych godzin. W przypadku opóźnienia wynikającego z winy Gabinetu wszystkie zabiegi, na które Pacjent był umówiony zostaną wykonane.

Po zakończonych zabiegach dokumentacja Pacjenta pozostaje u fizjoterapeuty w gabinecie – pokój 225 w Gdańskiej Szkole Szermierki.

Kolejne terminy wizyt/zabiegów ustalane są w gabinecie fizjoterapii – pokój 225 w GSS wg informacji przekazanej przez fizjoterapeutę.