HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Spotkania z rodzicami dla uczniów klas I- VIII

odbywać się będą zgodnie z podanym harmonogramem:

09.09.2020 – zebranie organizacyjne - klasy IV-VIII

10.09.2020 – zebranie organizacyjne - klas I-III i klasy „0”

28.10.2020 – zebranie informujące o bieżących postępach uczniów – klasy IV-VIII

16.12.2020 – zebranie informacyjne o planowanych ocenach semestralnych – klasy IV-VIII

27.01.2021 – zebranie podsumowujące pracę w I semestrze – klasy IV-VIII

28.01.2021 – zebranie podsumowujące pracę w I semestrze – klasy I-III i „0”

14.04.2021 – zebranie informujące o bieżących postępach uczniów – klasy IV-VIII

02.06.2021 – zebranie informacyjne o planowanych ocenach rocznych – klasy IV-VIII

Wszystkie zebrania rozpoczynają się o godzinie 17.00

Nauczyciele nauczania zintegrowanego mają indywidualne konsultacje z rodzicami według ustalonego grafiku.

Klasa 1a – p. I.Lisius – pierwszy czwartek miesiąca 15.30 – 16.30

Klasa 1b – p. A.Kaczmarczyk-Demczuk – pierwszy czwartek miesiąca 15.30 – 16.30

Klasa 1c – p.A.Białas – pierwszy czwartek miesiąca 15.30 – 16.30

Klasa 2a – p. B.Pestka – pierwszy piątek miesiąca 15.00 – 17.00

Klasa 2b – p. I.Kozłowska – druga środa miesiąca 16.00 -17.00

Klasa 2c – p.B.Hildebrand – pierwszy poniedziałek miesiąca 16.00 – 17.00

Klasa 3a – p.M.Kamińska – pierwszy poniedziałek miesiąca 15.35 – 16.35

Klasa 3b – p.I.Lisius– pierwsza środa miesiąca 16.00 – 17.00

Klasa 3c – p.J.Sygit – ostatni wtorek miesiąca 15.40 – 16.40