GRONO PEDAGOGICZNE GDAŃSKIEJ SZKOŁY SZERMIERKI

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

DYREKCJA

Dyrektor szkoły – Adam Władek

Wicedyrektor – Żanetta Ziółkowska

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

Język polski – Alicja Biały, Joanna Domska, Katarzyna Kubach-Pryczkowska, Grażyna  Misiołek,

Historia i WOS – Małgorzata Kuszner, Mirosław Kardaś, Krystian Dzikowski

NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski– Monika Kłos, Nawojka Łuczak, Bogna Pestka, Magdalena Wierzchowska

Język niemiecki – Dorota Rutkowska, Weronika Hinca

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH

Matematyka – Katarzyna Maszka, Marek Rzepnicki, Arkadiusz Sumionka, Żanetta Ziółkowska

Fizyka – Joanna Luty, Arkadiusz Sumionka

Chemia – Joanna Luty

Przyroda – Ewa Filiks, Bożena Pyrz

Biologia – Ewa Filiks

Geografia – Bożena Pyrz

Informatyka – Krystian Meredyk, Karolina Frohwerk

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH

Muzyka – Agnieszka Augustyniak

Plastyka – Renata Góra

Technika – Renata Góra, Ewa Filiks

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Jolanta Baran, Katarzyna Felusiak-Zakrzewska, Agnieszka Filary, Karolina Frohwerk, Jacek Graczyk, Piotr Kowalczuk, Anna Lidzbarska, Igor Łuczak, Katarzyna Miłkowska, Paweł Papużyński, Konrad Pietrusiak, Małgorzata Romanowska, Anna Sobczak, Danuta Szulc, Łukasz Szymański, Krzysztof Walka, Andrzej Witkowski, Ewa Zagórska

NAUCZYCIELE RELIGII I ETYKI

Religia – s.Katarzyna Bąkowska, Anna Ochnik, Andrzej Skrzypczak

Etyka – Maria Kulesza,

NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Anna Białas, Bogumiła Hildebrand, Małgorzata Kamińska, Magdalena Kiełczykowska, Iwona Lisius, Bogna Pestka, Joanna Sygit, Iwona Lisius, Marta Glonke

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Agnieszka Kamela, Gracjana Światłowska

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY

Agnieszka Augustyniak, Justyna Chilewska, Krystian Dzikowski, Irena Kozłowska, Igor Łuczak, Marta Rozenek, Małgorzata Sikorska, Agnieszka Filary, Natalia Noga

KADRA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Psycholog – Natalia Formela

Pedagog – Barbara Brzozowska

Pedagog specjalny – Barbara Brzozowska

Nauczyciel wspomagający – Małgorzata Bona, Dorota Kujawska, Anna Ochnik. Barbara  Stolarska, Ewa Pytel

Nauczyciel rewalidacji – Maria Kulesza, Małgorzata Bona, Anna Ochnik, Dorota Kujawska, Ewa Pytel

Doradztwo zawodowe – Katarzyna Skwarcow-Nowakowska

Logopeda – Iwona Szczepaniak

BIBLOTEKARZE

Zofia Terlecka, Mirosław Kardaś