Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca:  Danuta Trybułowska

Z-ca przewodniczącej: Małgorzata Sołtysiak

Skarbnik:  Aleksandra Rucińska - Koziej

Sekretarz:   Magdalena Sadowska

Członek prezydium:  Agnieszka Siwińska

Członek prezydium: Hanna Juszkiewicz - Corblin

Członek prezydium: Maria Garus

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Justyna Winsko - Dębicka

Członek: Katarzyna Piętowska - Witek

Członek: Agata Werchowska

 

Komisja Szermiercza:

Przewodnicząca: Beata Czerniewicz

Z-ca przewodniczącej: Aneta Serjant

Członek: Magdalena Sadowska

Członek: Jacek Rojsza

Członek: Danuta Trybułowska