Inspektor Ochrony Danych:
p. Eliza Łuczkiewicz,
Kontakt: iod.gss@wp.pl

Adres skrzynki ePUAP: GSSGdansk

SEKRETARIAT

Poniedziałek 7:00-15:00

Wtorek - dzień bez interesantów

Środa 7:00-15:00

Czwartek 7:00-15:00

Piątek 7:00-15:00

tel. (0-58) 556-00-14
e-mail: sekretariat@gss.edu.gdansk.pl