Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki informuje, iż od 01.02.2024 r. ulegają zmianie dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Aktualne dane kontaktowe: Eliza Łuczkiewicz-Sztuka iod@rodo-edu.pl

SEKRETARIAT

Poniedziałek 7:00-15:00

Wtorek - dzień bez interesantów

Środa 7:00-15:00

Czwartek 7:00-15:00

Piątek 7:00-15:00

tel. (0-58) 556-00-14
e-mail: sekretariat@gss.edu.gdansk.pl