Inspektor Ochrony Danych:
p. Eliza Łuczkiewicz,
Kontakt: iod.gss@wp.pl