Zacznijmy od położenia. Nasza szkoła jest usytuowana na skraju Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, z dala od miejskiego zgiełku, a jednocześnie blisko centrum. Mała, przytulna, bezpieczna, przyjazna, te słowa najlepiej oddają klimat naszej szkoły. Tworzymy niewielką społeczność, w której wszyscy się znają, pomagają sobie. Uczniowie mogą liczyć na pomoc pedagoga, psychologa, nauczyciela terapii pedagogicznej i wychowawców. Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli i trenerów wciąż doskonali swoje umiejętności, skutecznie podnosząc poziom nauczania, co znajduje odbicie w wysokich wynikach egzaminów ósmoklasisty. W ostatnich latach nasza szkoła uzyskała tytuły: Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Myślenia, Ekologiczna Szkoła. Przyznano nam następujące Pomorskie Certyfikaty Jakości: Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego rozwoju, Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia oraz Atmosfera szkoły prowadzi do dobrych stosunków w środowisku szkolnym. Szczególną troską otaczamy dzieci z dysfunkcjami. Staramy się im zapewnić prawidłowy i harmonijny rozwój, czego dowodem jest między innymi uzyskanie Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Dysleksji Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją. Dużo uwagi poświęcamy uczniom zdolnym, pomagamy im rozwijać pasje, zainteresowania. Kształtujemy postawy poznawcze, prowokujemy do twórczych poszukiwań. Nasza szkoła znana jest w świecie jako kuźnia talentów szermierczych, wychowaliśmy wielu olimpijczyków. Kładziemy także duży nacisk na promowanie zdrowego stylu życia, należymy do ogólnopolskiej sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

ZAPEWNIAMY

 • wysoki poziom kształcenia
 • bardzo wysokie wyniki egzaminu ósmklasisty,
 • pomoc specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy,
 • świetlicę czynną do godziny 17.00,
 • własną kuchnię i stołówkę,
 • dobrze wyposażoną bibliotekę,
 • treningi pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej,
 • Fit klasę dla klas 0-3
 • naukę języków obcych: angielskiego i niemieckiego oraz rosyjskiego dla chętnych,
 • przytulne i świetnie wyposażone pracownie przedmiotowe
 • przyjazną atmosferę,

 

PROPONUJEMY

 • dodatkowe zajęcia sportowe w ramach UKS ,,Atena” oraz SKS,
 • klasy o profilu szermierczym, (klasy sportowe),
 • pływalnia dla klas czwartych
 • koła zainteresowań: matematyczne, fizyczne, chemiczne, muzyczne,
 • zajęcia indywidualne z nauczycielami przedmiotowymi,
 • współudział w redagowaniu gazetki szkolnej,
 • naukę w klasach prowadzonych według programów autorskich lub opartych na innowacjach pedagogicznych, warsztatownia, pracownia kulinarna,
 • Klub Dobrego Matematyka,
 • wykłady na UG i PG,
 • wyjścia do teatru i na wystawy.

 

ORGANIZUJEMY

 • festyny rodzinne, okolicznościowe, uroczystości szkolne, pikniki, kiermasze, Dzień Nauczyciela, Dzień Wiosny, bal ósmoklasisty, pasowanie na ucznia, pasowanie na szermierza,
 • coroczne ogólnopolskie zawody we florecie Gdańska Kuźnia,
 • szkolne biwaki integracyjne,
 • wycieczki piesze i rowerowe,
 • wędrówki po górach
 • spotkania przy ognisku,
 • około 70 konkursów przedmiotowych rocznie,
 • wycieczki krajoznawcze i zagraniczne,
 • Euroweek dla klas siódmych.

 

ZDOBYWAMY

 • medale na igrzyskach olimpijskich: drużynowo,
  - Barcelona 1992 brąz i VIII miejsce
  - Atlanta 1996 srebrny medal drużynowo i VIII miejsce,
  - Sydnej 2000 srebrny medal drużynowo,
  - Ateny 2004 brązowy medal indywidualnie,
 • indywidualne i drużynowe medale na mistrzostwach świata i Europy seniorów, młodzieżowców, juniorów,
 • znaczące miejsca w ogólnopolskich zawodach sportowych,
 • medale na mistrzostwach Polski (ponad 300!),
 • wysokie miejsca w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych: laureaci i finaliści konkursów wojewódzkich,
 • nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach: Kangur matematyczny, Alfik, Mat,
 • nagrody i wyróżnienia w wielu konkursach literackich, stypendia Prezydenta Miasta Gdańska i Marszałka Województwa Pomorskiego,
 • Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i Nagrody Kuratora Oświaty dla nauczycieli,

 

UCZESTNICZYMY

 • jako wolontariusze w akcjach charytatywnych, m.in. Bank Żywności, Szlachetna Paczka, Akcja Żonkil (współpraca z Hospicjum im. E. Dutkiewicza) oraz w akcjach na rzecz zwierząt , m.in. Październik miesiącem dobroci dla zwierząt (współpraca ze schroniskiem dla zwierząt),
 • w sesjach Sejmiku Samorządowego Uczniów przy Radzie Miasta Gdańsk,
 • w akcjach promujących sport, a w szczególności szermierkę, w myśl hasła: Bądź szermierzem swego losu,