Zacznijmy od położenia. Nasza szkoła jest usytuowana na skraju Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, z dala od miejskiego zgiełku, a jednocześnie blisko centrum. Mała, przytulna, bezpieczna, przyjazna, te słowa najlepiej oddają klimat naszej szkoły. Tworzymy niewielką społeczność, w której wszyscy się znają, pomagają sobie. Uczniowie mogą liczyć na pomoc pedagoga, psychologa, nauczyciela terapii pedagogicznej i wychowawców. Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli i trenerów wciąż doskonali swoje umiejętności, skutecznie podnosząc poziom nauczania, co znajduje odbicie w wysokich wynikach egzaminów gimnazjalnych. W ostatnich latach nasza szkoła uzyskała tytuły: Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Myślenia, Ekologiczna Szkoła. Przyznano nam następujące Pomorskie Certyfikaty Jakości: Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego rozwoju, Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia oraz Atmosfera szkoły prowadzi do dobrych stosunków w środowisku szkolnym. Szczególną troską otaczamy dzieci z dysfunkcjami. Staramy się im zapewnić prawidłowy i harmonijny rozwój, czego dowodem jest między innymi uzyskanie Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Dysleksji Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją. Dużo uwagi poświęcamy uczniom zdolnym, pomagamy im rozwijać pasje, zainteresowania. Kształtujemy postawy poznawcze, prowokujemy do twórczych poszukiwań. Nasza szkoła znana jest w świecie jako kuźnia talentów szermierczych, wychowaliśmy wielu olimpijczyków. Kładziemy także duży nacisk na promowanie zdrowego stylu życia, należymy do ogólnopolskiej sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

ZAPEWNIAMY

 • wysoki poziom kształcenia
 • bardzo wysokie wyniki sprawdzianu szóstoklasisty i testów gimnazjalnych,
 • pomoc specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy,
 • świetlicę czynną do godziny 17.00,
 • stołówkę,
 • sklepik szkolny,
 • dostęp do Internetu,
 • dobrze wyposażoną bibliotekę,
 • Multimedialne Centrum Informacyjne,
 • treningi pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • naukę języków obcych: angielskiego i niemieckiego oraz rosyjskiego dla chętnych,
 • przytulne i świetnie wyposażone pracownie przedmiotowe
 • przyjazną atmosferę,

 

PROPONUJEMY

 • dodatkowe zajęcia sportowe w ramach UKS ,,Atena” oraz SKS,
 • klasy o profilu szermierczym, (klasy sportowe),
 • basen
 • koła zainteresowań: matematyczne, fizyczne, chemiczne, muzyczne, turystyczno-krajoznawcze,
 • zajęcia indywidualne z nauczycielami przedmiotowymi,
 • koło teatralne, Sztuki,
 • Klub Przyjaciół
 • Klub Ośmiu Wspaniałych,
 • współudział w redagowaniu gazetki szkolnej „GiPS”,
 • naukę w klasach prowadzonych według programów autorskich lub opartych na innowacjach pedagogicznych (np. wychowanie regionalne w kl. I III lub prozdrowotne w gimnazjum),
 • lekcje języka polskiego z elementami propedeutyki, filozofii, kształcenia filmowego i teatralnego (w gimnazjum),
 • Klub Dobrego Matematyka,
 • Szkolny Teatr Groteski,
 • wykłady na UG i PG,
 • wyjścia do teatru i na wystawy.

 

ORGANIZUJEMY

 • festyny rodzinne, okolicznościowe, uroczystości szkolne, pikniki, kiermasze, Dzień Nauczyciela, jasełka, Dzień Wiosny, bal na zakończenie gimnazjum, pasowanie na ucznia, pasowanie na szermierza
 • coroczne ogólnopolskie zawody we florecie Gdańska Kuźnia i Kaszubska Jesień
 • profesjonalne wystawy w szkolnej galerii Passe Partout, koncerty muzyczne, wieczornice poetyckie
 • szkolne biwaki integracyjne,
 • wycieczki piesze i rowerowe,
 • wędrówki po górach
 • spotkania przy ognisku,
 • około 70 konkursów przedmiotowych rocznie.
 • wycieczki krajoznawcze i zagraniczne

 

ZDOBYWAMY

 • medale na igrzyskach olimpijskich: drużynowo,
  - Barcelona 1992 brąz i VIII miejsce
  - Atlanta 1996 srebrny medal drużynowo i VIII miejsce,
  - Sydnej 2000 srebrny medal drużynowo,
  - Ateny 2004 brązowy medal indywidualnie,
 • indywidualne i drużynowe medale na mistrzostwach świata i Europy seniorów, młodzieżowców, juniorów,
 • znaczące miejsca w ogólnopolskich zawodach sportowych,
 • medale na mistrzostwach Polski (ponad 300!),
 • wysokie miejsca w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych: laureaci i finaliści konkursów wojewódzkich oraz laureaci konkursu Gdańskie Lwy,
 • nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach: Kangur matematyczny, Geniusz, Alfik, Mat, Fraszka, Omnibus, Oxford, Olimpus, Albus, Geniusz, Eko-planeta, Matematyka bez granic,
 • nagrody i wyróżnienia w wielu konkursach literackich, stypendia Prezydenta Miasta Gdańska i Marszałka Województwa Pomorskiego,
 • Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i Nagrody Kuratora Oświaty dla nauczycieli,
 • tytuły: Uczeń z Klasą, Nauczyciel z Klasą, Szkoła z Klasą, Nauczyciel Roku.

 

UCZESTNICZYMY

 • w międzynarodowych programach: Socrates Comenius i Comenius LLP
 • w programie Fundacji Theatrum Gedanense i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego Teatr i edukacja (warsztaty teatralne i wykłady dla uczniów i nauczycieli),
 • w ogólnopolskim projekcie Filmoteka Szkolna,
 • jako wolontariusze w akcjach charytatywnych, m.in. Bank Żywności, Szlachetna Paczka, Akcja Żonkil (współpraca z Hospicjum im. E. Dutkiewicza) oraz w akcjach na rzecz zwierząt , m.in. Październik miesiącem dobroci dla zwierząt (współpraca ze schroniskiem dla zwierząt),
 • w Młodzieżowym Parlamencie Ekologicznym,
 • w sesjach Sejmiku Samorządowego Uczniów przy Radzie Miasta Gdańsk,
 • w akcjach promujących sport, a w szczególności szermierkę, w myśl hasła: Bądź szermierzem swego losu,
 • w akcjach LOP-u,
 • w Polskiej Akademii Dzieci.