"

W latach 2021–2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych."

Poniżej udostępniamy odnośniki, w których mogą Państwo znaleźć szczegółowe informacje:

Krótko o egzaminach

Sposób organizacji

Przybory na egzamin

Obowiązujące podstawy programowe

Harmonogramy i komunikaty

Terminy rekrutacji do szkół ponadpostawowych