Składki i opłaty:


• na Radę Rodziców – proponowana dobrowolna składka w wysokości 10 zł/miesiąc, przy dwójce
i więcej dzieci 5 zł/miesiąc/dziecko,


• na Świetlicę – 10 zł/miesiąc


• na szkolny sprzęt szermierczy:
klasa I – 15zł/miesiąc lub 120 zł jednorazowo (płatne do 31 października – liczy się data wpływu)
klasa II - VIII – 25zł/miesiąc lub 200 zł jednorazowo (płatne do 31 października – liczy się data
wpływu), przy dwójce i więcej dzieci: najstarsze j.w., młodsze I klasa 10zł/miesiąc lub 60 zł jednorazowo,
klasa II i wyżej – 15zł/miesiąc lub 100 zł jednorazowo,

Nr rachunku Rady Rodziców do wszystkich wpłat - 46 1540 1098 2059 0000 4646 0001

Przy wpłatach należy podać dokładny tytuł przelewu: Imię Nazwisko, klasa ucznia (np. Jan
Kowalski, 4b, cel wpłaty: wpłata na Radę Rodziców lub wpłata na świetlicę lub wpłata na
sprzęt szermierczy). Wpłat prosimy dokonywać od 01.09.2023 r.
Wszelkie nieopisane dokładnie wpłaty zostaną zaliczone na poczet składki na Radę
Rodziców.