Wysokość składek na sprzęt szermierczy w roku szkolnym 2023/2024


klasa I – 15zł/miesiąc lub 120 zł jednorazowo (płatne do 31 października – liczy się data wpływu)
klasa II - VIII – 25zł/miesiąc lub 200 zł jednorazowo (płatne do 31 października – liczy się data
wpływu), przy dwójce i więcej dzieci: najstarsze j.w., młodsze I klasa 10zł/miesiąc lub 60 zł jednorazowo,
klasa II i wyżej – 15zł/miesiąc lub 100 zł jednorazowo.

Nr rachunku Rady Rodziców do wszystkich wpłat - 46 1540 1098 2059 0000 4646 0001
Przy wpłatach należy podać dokładny tytuł przelewu: Imię Nazwisko, klasa ucznia (np. Jan
Kowalski, 4b, cel wpłaty: wpłata na Radę Rodziców lub wpłata na świetlicę lub wpłata na
sprzęt szermierczy). Wpłat prosimy dokonywać od 01.09.2023 r.

Wszelkie nieopisane dokładnie wpłaty zostaną zaliczone na poczet składki na Radę
Rodziców.

Składki na rok szkolny 2023/2024 i ewentualne zaległe należy wpłacać po 01.09.2023 r. na rachunek w

BOŚ 46 1540 1098 2059 0000 4646 0001 z dokładnym opisem kogo dotyczy.

Właściciel konta Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 70 w Gdańsku

80-301 Gdańsk, ul. VII Dwór 7

W tytule wpłaty proszę podać :

SKŁADKA SZERMIERCZA – IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA – KLASA

np: JAN KOWALSKI IVB

 

Informacje dotyczące zaległości prosimy kierować na mail: rrsp70gd@gmail.com