Wysokość składek na sprzęt szermierczy w roku szkolnym 2020/2021

klasa I - 15zł/mc lub 120zł jednorazowo (płatne do 30 października 2020r.)
klasa II - VIII - 25zł/mc lub 200zł jednorazowo (płatne do 30 października 2020r.)
przy dwójce i więcej dzieci : najstarsze j.w., młodsze I klasa 10zł/mc lub 60zł jednorazowo,
klasa II i wyżej - 15zł/mc lub 100zł jednorazowo

 

Obniżone wpłaty jednorazowe płatne wyłącznie do dnia 31 października, za bieżący rok szkolny

 

Składki prosimy opłacać przelewem na konto Rady Rodziców.

Nr konta 19 1540 1098 2059 0000 4646 0002

Właściciel konta Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 70 w Gdańsku

80-301 Gdańsk, ul. VII Dwór 7

W tytule wpłaty proszę podać :

SKŁADKA SZERMIERCZA – IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA – KLASA

np: JAN KOWALSKI IVB

 

Informacje dotyczące zaległości prosimy kierować na mail: rrsp70gd@gmail.com