KOMISJE RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Komisja humanistyczna

Przewodnicząca – Alicja Biały

Członkowie – nauczyciele języka polskiego, języków obcych, historii, wiedzy o społeczeństwie

 

Komisja przedmiotów ścisłych

Przewodniczący – Arkadiusz Sumionka

Członkowie – nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki

 

Komisja edukacji wczesnoszkolnej

Przewodnicząca – Iwona Lisius

Członkowie – nauczyciele klas 0-III, logopeda

 

Komisja opiekuńcza

Przewodnicząca – Barbara Brzozowska

Członkowie – pedagog, psycholog, logopeda, wychowawcy świetlicy

 

Komisja sportowa

Przewodnicząca – Katarzyna Miłkowska

Członkowie – nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy

 

Komisja artystyczna

Przewodnicząca – Renata Góra

Członkowie – nauczyciele techniki, muzyki, plastyki

 

Komisja do spraw uczniów cudzoziemców oraz Polaków powracających z zagranicy

Przewodnicząca – Barbara Brzozowska

Członkowie – wychowawcy klas, w których przebywają wyżej wymienieni uczniowie, nauczyciele powołani do prowadzenia z nimi zajęć

Zespół do spraw wychowawczych

Przewodnicząca – Barbara Brzozowska

Członkowie – wychowawcy klas, psycholog

 

Komisja do spraw uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Przewodnicząca – Barbara Stolarska

Członkowie – wychowawcy klas, w których przebywają wyżej wymienieni uczniowie, nauczyciele powołani do prowadzenia z nimi zajęć, nauczyciele wspomagający, pedagog specjalny, psycholog, logopeda.