Cele terapii logopedycznej

Cele:

-diagnoza logopedyczna

-usuwanie zaburzeń mowy

-stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień tego rozwoju

-podnoszenie sprawności językowej.

Zadania terapii logopedycznej

Zajęcia logopedyczne obejmują ćwiczenia- oddechowe, narządów artykulacyjnych, dotyczące rozumienia i wykonywania poleceń, naukę samodzielnego wypowiadania się, właściwego wymawiania głosek, bogacenia słownictwa, wyrabianie poprawności gramatycznej, fleksyjnej i składniowej, naukę komunikowania się z drugą osobą.

Godziny pracy

PONIEDZIAŁEK   8.00-13.35                                                                          

WTOREK            12.30-15.25

ŚRODA               8.00-11.30

CZWARTEK         8.00-13.35

PIĄTEK                8.00-13.35

* Konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.