PŁATNOŚCI ZA OBIADY INFORMACJE:

 

  1. HARMONOGRAM PŁATNOŚCI:

 

- WRZESIEŃ – 17 DNI x 7,40 zł = 125,80 zł (płatne do 10.09.2023)

- PAŹDZIERNIK – 22 DNI x 7,40 zł = 162,80 zł (płatne do 28.09.2023)

- LISTOPAD – 19 DNI x 7,40 zł = 140,60 zł (płatne do 28.10.2023)

- GRUDZIEŃ – 16 DNI x 7,40 zł  = 118,40 zł (płatne do 28.11.2023)

- STYCZEŃ – 18 DNI x 7,40 zł = 133,20 zł (płatne do 10.01.2024)

- LUTY – 14 DNI x 7,40 zł = 103,60 zł (płatne do 28.01.2024)

- MARZEC – 19 DNI x 7,40 zł = 140,60 zł (płatne do 27.02.2024)

- KWIECIEŃ – 20 DNI x 7,40 zł = 148 zł (płatne do 28.03.2024)

- MAJ – 15 DNI x 7,40 zł = 111 zł (płatne do 28.04.2024)

- CZERWIEC – 13 DNI x 7,40 zł = 96,20 zł (płatne do 28.05.2024)

 

  1. WPŁAT DOKONUJEMY NA INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY. W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ W ROKU 2022/2023 NUMER RACHUNKU NIE ZMIENIA SIĘ. W PRZYPADKU OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POSŁKÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ PO RAZ PIERWSZY NUMER RACHUNKU ZOSTANIE WYGENEROWANY I WYSŁANY PRZEZ PANIĄ INTENDENT PRZEZ DZIENNIK ELEKTRONICZNY.

  1. ODWOŁANIA OBIADÓW DOKONUJEMY ZGODNIE Z UMOWĄ TJ. PRZEZ WYSŁANIE WIADOMOŚCI E-MAIL NA ADRES W.ZBIKOWSKA@GSS.EDU.GDANSK.PL  PROSZĘ NIE ODWOŁYWAĆ OBIADÓW ZA POMOCĄ DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO.

 

  1. ODPISY ZA ODWOŁANE POSIŁKI NANOSI INTENDENT ZGODNIE Z ZAPISAMI UMOWY. PROSZĘ O NIEODPISYWANIE KWOT WE WŁASNYM ZAKRESIE. DOKONUJEMY PŁATNOŚCI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM A ODPISY ZOSTANĄ NALICZONE ZGODNIE Z UMOWĄ NA KOLEJNY MIESIĄC.

 

  1. PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY ZA POSIŁKI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ ZGODNIE Z POWYŻSZYM HARMONOGRAMEM. PROSZĘ WPŁACAĆ DOKŁADNIE ODLICZONE KWOTY.