Cele i zadania Koła regionalno-artystycznego My Kaszëbë

Cele :

-Rozwijanie świadomość etnicznej i wrażliwości artystycznej.

-Propagowanie dziedzictwa kulturowego.

-Poznanie folkloru Pomorza.

-Uczestnictwo w zajęciach w ramach projektu My Kaszebi.

-Rozwijanie postawy szacunku wobec tradycji.

-Inspiracje ludowe w działaniach artystycznych.

-Współpraca z Dziecięcym Kaszubskim Zespołem Pieśni i Tańca w Kartuzach, SP nr 2 w Kartuzach,

SP w Dzierżążnie, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

Zadania:

-Twórczość artystyczne wyrażona w pracach plastycznych, muzycznych, literackich.

-Ekspozycja prac inspirowanych folklorem.

-Integracja środowiska lokalnego i szkolnego.

 

*zgodne z kierunkami realizacji polityki oświatowej 2017/18

" Realizacja zadań szkół i przedszkoli w zakresie organizacji języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury".

Osoby odpowiedzialne:  Gracjana Światłowska, Anita Szarafinska, Elżbieta Leja-Kamelska.

Wydarzenia

Propozycje wydarzeń:

-warsztaty plastyczne,

-koncerty muzyczne,

-biblioteczka regionalna,

-czytanie legend kaszubskich,

-dekoracje inspirowane folklorem,

-konkursy fotograficzne prezentujące piękno regionu.